پایان محدودیت های تسلیحاتی ایران پس از 13 سال

به گزارش بازیکده، بر اساس قطعنامه 2231 ، در سال پنجم اجرای برجام روز یکشنبه 27 مهرماه 1399 زمان پایان محدودیت های تسلیحاتی و نیز مسافرتی 23 شخص حقوقی ایران است.

پایان محدودیت های تسلیحاتی ایران پس از 13 سال

به گزارش خبرنگاران، بر اساس قطعنامه 2231، بر مبنای دوره های زمانی پنج، هشت و ده ساله پس از تاریخ قبول توافق برجام و نه تایید شورای امنیت، تحولاتی ایجاد خواهد شد. از این رو در تاریخ 18 اکتبر 2020 که برابر با 27 مهرماه 1399 است، سال پنجم قبول توافق برجام محقق خواهد شد و بر همین مبنا در این تاریخ دو تحول مهم لغو محدودیت های تسلیحاتی ایران و لغو محدویت های مسافرتی برخی اشخاص حقیقی ایران اتفاق می افتد.

تحریم های تسلیحاتی ایران از اوایل سال 1386 در قطعنامه 1747 تحت الشعاع برنامه هسته ای ایران به طور محدود وارد شد و بعد از آن در قطعنامه های بعدی این تحریم ها ولو محدود مورد تایید قرار گرفت، اما با قطعنامه 1929 در سال 1389 تحریم های گسترده تسلیحاتی علیه ایران اعمال شد.

در چند ماه گذشته دولت آمریکا با وجود خروجش از توافق هسته ای در می 2018، با نزدیک شدن به پایان تاریخ لغو اتوماتیک تحریم تسلیحاتی ایران در 18 اکتبر (27 مهر) تلاش کرد تا این مساله را به شکل های مختلف لغو کند. ترامپ فکر می کرد با خروج عجولانه و بدون پشتوانه بین المللی اش از توافق هسته ای توانسته آن را از بین ببرد اما بعد از دو سال هر چند که این توافق در بخش های زیادی دیگر اجرا نمی شد اما در همان بخش های اندک عصبانیت ترامپ و دستگاه سیاست خارجی اش را بر انگیخت.

علاوه بر این همراهی نکردن بی سابقه اکثریت اعضای شورای امنیت با آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران یا از بین بردن برجام بیش از پیش او را در این وادی تنها و عصبانی کرد. این در حالی است که ترامپ در روزهای کرونایی حاکم بر جهان و کشورش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر، روزهای سختی را پشت سر می گذارد.

ترامپ برای دو بار سعی کرد از راستا شورای امنیت و با ارایه یک پیش نویس قطعنامه جدید، قطعنامه 2231 را به نحوی ملغی و بی اثر کند اما اعضای شورای امنیت یک صدا از این اقدامات پیروی نکردند. به همین دلیل آمریکا تلاش کرد با ارایه پیش نویس قطعنامه ای، محدودیت های تسلیحاتی ایران که موضوع بند 5 ضمیمه (ب) و شق ب بند 6 ضمیمه (ب) قطعنامه 2231 است را مجدد تمدید کند اما این پیش نویس، تصویب نشد.

ترامپ تهدید کرد که اگر این پیش نویس تصویب نشود از مکانیسم اعمال دوباره تحریم ها که در توافق هسته ای برای اعضای برجام در نظر گرفته شده است، استفاده خواهد کرد. موضوعی که باز هم با مخالفت اکثریت کشورهای عضو شورای امنیت به جز یک کشور کوچک، دومینیکن روبرو شد. 13 کشور عضو شورای امنیت اعم از اعضای دائم و غیردائم این شورا در نامه های جداگانه به رییس شورا بر غیرقانونی بودن اقدام آمریکا صحه گذاشتند و آن را رد کردند.

بعد از آن آمریکا یک جانبه و با استفاده از قدرتش در 30 شهریور (20 سپتامبر) در ابلاغیه ای، بازگشت قطعنامه های قبلی شورای امنیت درباره ایران که بر اساس قطعنامه 2231 لغو شده اند را اعلام کرد. این ابلاغیه با مخالفت ایران و کشورهای عضو شورای امنیت که در میان آنها اعضای باقی مانده در برجام حضور دارند روبرو شد. آنها اعلام کردند که اقدام آمریکا مشروع نیست و او با توجه به خروج رسمی از برجام، اهلیت انجام چنین کاری را به عنوان یک عضو مشارکت کننده در توافق هسته ای ندارد.

با این وجود، آمریکا با اعمال تحریم علیه تعدادی از افراد و مقامات هسته ای و نظامی و در مرحله بعد تحریم 18 بانک و نهاد اقتصادی ایران به نوعی در تلاش است تا اسنپ بک را یک جانبه و در سطح ملی از سوی خود اجرا کند. این اقدامات هر چند برای ایران به لحاظ اقتصادی و به ویژه در حوزه کالاهای بشردوستانه دشواری های زیادی را ایجاد کرده است اما مهمترین هدف آمریکا که فسخ برجام و مذاکره بر سر توافقی جدید بوده را محقق نکرده است.

به گزارش خبرنگاران، بر اساس قطعنامه 2231 برخی تعهدات در برجام در زمان بندی تعیین پنج، هشت و ده ساله اجرایی می شوند. برای تعیین تاریخ دقیق اجرای این تعهدات، تاریخ قبول برجام که 90 روز پس از تایید برجام در 20 ژوئیه 2015 است یعنی در 18 اکتبر 2015 تعیین می شود. بر همین مبنا باید گفت که 18 اکتبر 2020 (27 مهر 1399) پنجمین سال اجرایی شدن برجام است و بر همین اساس تعهدات مندرج در برجام باید محقق شود. در این تاریخ، دو تحول مهم در خصوص محدودیت های تسلیحاتی ایران و محدویت های مسافرتی برخی اشخاص حقیقی اتفاق می افتد.

تحولات سال پنجم پس از قبول توافق برجام

بر اساس ضمیمه 5 برجام و ضمیمه (ب) قطعنامه 2231، از سال پنجم از تاریخ قبول توافق برجام، برابر با 27 مهرماه 1399 برخی از محدودیت های باقی مانده پایان خواهند یافت. این محدودیت ها که از 27 مهرماه به پایان خواهند رسید عبارتند از:

- نظام مجوزخواهی صادرات و واردات اقلام تسلیحاتی به و از ایران (موضوع بند 5 ضمیمه ب قطعنامه 2231 و شق (ب) بند 6 ضمیمه ب قطعنامه 2231)

بر اساس بند 5 ضمیمه ب قطعنامه 2231؛ کلیه دولت ها می توانند در فعالیت های زیر مشارکت داشته و اجازه آنها را صادر کنند، مشروط به این که شورای امنیت از قبل به صورت مورد به مورد تصمیم به تایید آنها گرفته باشد: عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک جنگی، خودروهای زرهی رزمی، سامانه های توپخانه ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک ها یا سامانه های موشکی، آن گونه که در نظام ثبت سلاح های متعارف ملل متحد تعریف شده است، یا تجهیزات مرتبط، شامل قطعات یدکی، به ایران یا برای استفاده در داخل ایران یا در جهت منافع ایران، از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیت شان یا توسط اتباع آنها یا افراد تحت حاکمیت آنها، یا با استفاده از هواپیماها یا کشتی هایی که با پرچم آنها تردد می کنند، اعم از اینکه از قلمروشان نشات گرفته یا خیر. ارایه آموزش فنی، منابع یا خدمات اقتصادی، مشاوره، دیگر خدمات یا کمک های مرتبط با تامین، فروش، انتقال، تولید، نگهداری یا استفاده از سلاح ها و تجهیزات مرتبط مشروح در این بند فرعی، به ایران توسط اتباع این دولت ها یا از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیت شان. این بند تا تاریخ 5 سال پس از روز توافق برجام یا زمانی که آژانس گزارشی مبنی بر تایید نتیجه گیری گسترده تر ارایه کند، هر کدام زودتر حادث شود، اعمال خواهد شد.

هم چنین بر اساس متن شق (ب) بند 6 ضمیمه ب قطعنامه 2231؛ تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد تا پنج سال بعد از روز توافق برجام یا تا تاریخ ارایه گزارشی در تایید نتیجه گیری گسترده تر توسط آژانس، هر کدام که زودتر باشد، به استثنای مواردی که شورای امنیت از قبل و به صورت مورد به مورد تصمیم دیگری اتخاذ کرده باشد، مانع از عرضه، فروش یا انتقال تسلیحات یا تجهیزات مرتبط از مبدا ایران، توسط اتباع ایران، توسط اتباع یا کشتی ها و هواپیماهای تحت پرچم خود شوند، فارغ از اینکه مبدا آنها قلمرو ایران باشد یا خیر.

- پایان محدودیت سفر 23 شخص حقوقی موضع فهرست 2231 (وفق شق (ه) بند 6 ضمیمه ب قطعنامه 2231)

بر اساس این بند که دومین محدودیتی است که در چارچوب برجام و قطعنامه 2231 پس از پنج سال رفع می شود؛ به مدت 5 سال از روز قبول توافق برجام یا تاریخ که آژانس موید نتیجه گیری گسترده تر را ارایه کند، هر کدام که زودتر باشد، تدابیر لازم برای جلوگیری یا عبور افراد اعلام شده در بند (الف) 6، ضمیمه ب، به یا از سرزمین شان را اتخاد کنند.

در این چارچوب، محدودیت سفر 23 نفر از مقامات سیاسی و نظامی کشور رفع خواهد شد. در سال های اخیر وجود این محدودیت ها انتقاداتی را متوجه برجام و مذاکره کنندگان هسته ای کرده بود که به این ترتیب این محدودیت برداشته و از این پس امکان رفت و آمد این افراد فراهم خواهد شد.

شایان ذکر است، در این بخش این 23 نفر هم چنان با محدودیت ها در رابطه با اموال شان در آمریکا و هر گونه معامله روبرو هستند و در سال هشتم این محدودیت به طور کامل برداشته خواهد شد. این درحالی است که مقامات سیاسی و نظامی ایران هیچ گونه تعامل اقتصادی و تجاری در آمریکا یا سپرده اقتصادی در بانک ها و موسسات اقتصادی آمریکایی ندارند.

به گزارش خبرنگاران، هرچند بخش قابل توجهی از برجام بعد از خروج آمریکا از این توافق معطل باقی مانده است و کشورهای باقی مانده در این توافق نیز در این مدت نتوانستند از سد موانع و تهدیدات آمریکا عبور کنند با این حال بخش های حقوقی و سیاسی این توافق با حمایت سیاسی و بین المللی همچنان پا برجاست و مهم تر این که جامعه بین الملل برای توافق ژوئیه 2015 هنوز احترام و ارزش قائل هستند و از آن حمایت می کنند.

از این رو ضروری است در روزها و هفته های آینده به ویژه با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، اعضای برجام و شورای امنیت سازمان ملل از اجرای برجام در رابطه با رفع محدودیت های تسلیحاتی ایران حمایت سیاسی خوبی را به عمل آوردند. بدون شک حمایت و پشتیبانی بین المللی از یک قطعنامه شورای امنیتی صرفا حمایت از یک کشور و توافق نیست؛ بلکه حمایت از قوانین و رویکردهای مسالمت جویانه برای حل و فصل مسائل و مسایل جهانی است.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 30 آبان 1399 بروزرسانی: 30 آبان 1399 گردآورنده: game-kade.ir شناسه مطلب: 1200

به "پایان محدودیت های تسلیحاتی ایران پس از 13 سال" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پایان محدودیت های تسلیحاتی ایران پس از 13 سال"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید