درباره تیم مجله بازیکده

با مجله بازیکده همراه باشید، دنیای بازی ها و ایستگاه بازی همینجاست، آخرین تحولات دنیای ورزش، تکنولوژی و صنایع مختلف را اینجا در بازیکده خواهیم داشت.