تور یونان ارزان: تور یونان مقرون به صرفه: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان مقرون به صرفه: تور یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان: تور یونان: تور یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان مقرون به صرفه: تور یونان مقرون به صرفه: تور یونان: تور یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان: تور یونان مقرون به ص

به گزارش بازیکده، دیدنی ها در آتن کم نیست

هر چه قدر در این شهر رویایی بچرخی و بگردی می بینی از حیث جاذبه و زیبایی تمامی ندارد. در این مطلب می خواهیم دیدنی های دیگر آتن را که شاید کمتر به آن پرداخته می شود، شرح دهیم. با خبرنگاران همراه باشید تا بیشتر از جاذبه های این شهر بدانیم.

تور یونان ارزان: تور یونان مقرون به صرفه: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان مقرون به صرفه: تور یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان: تور یونان: تور یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان مقرون به صرفه: تور یونان مقرون به صرفه: تور یونان: تور یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان: تور یونان مقرون به ص

سفر با تور یونان ارزان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور یونان مقرون به صرفه را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور مقرون به صرفه یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور مقرون به صرفه یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور مقرون به صرفه یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور مقرون به صرفه یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور مقرون به صرفه یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور یونان مقرون به صرفه را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور مقرون به صرفه یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور مقرون به صرفه یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور مقرون به صرفه یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور یونان مقرون به صرفه را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور یونان مقرون به صرفه را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور مقرون به صرفه یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور مقرون به صرفه یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور مقرون به صرفه یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور یونان مقرون به صرفه را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

سفر با تور یونان مقرون به صرفه را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

پارتنون

پارتنوننیایش گاهی باستانی در آکروپولیس آتن است که 2500 سال پیش پریکلس آن را بنا نمود. این بنا، جای نیایش گاه قدیمی تری که از بین رفته بود گرفت. ساخت معبد تازه 447 سال پیش از میلاد آغاز شد و تا سال 432 قبل از میلاد به طول انجامید. این پرستشگاه ویژه خدای آتنا است. در سال 1687 هنگامی که در حدود 2000 سال از ساخت آن می گذشت گلوله توپ بی هدفی به پارتنون اصابت کرد و مقداری از سقف آن را از بین برد و آسیب های سختی به ستون های آن وارد آورد. در سال 1880 بدون کسب رضایت از کشور یونان، سنگ مرمرهای باارزش آکروپولیس به موزه لندن برده داده شد که پس از چندی، به دلیل آلودگی هوا دچار فرسایش و خرابی شدند. از نظر معماری، پارتنون به سبک دورستونی ساخته شده است.

پارتنون، این ساختمان سفید و با شکوه، قرن هاست که بر فراز تپه ای در آکروپلیس در برابر آسمان آبی به درخشش مشغول است و زیبایی اش را به رخ جهانیان می کشد. با وجود باد، باران، تابش آفتاب و اتفاقاتی که در گذر زمان باعث فرسایش می شوند، هنوز بخش هایی از آن به جای مانده و همین به جای مانده ها، آن قدر جذابیت و زیبایی دارند که هر سال عده زیادی برای تماشای این ساختمان به یونان و شهر آتن سفر می کنند. یونانی ها این ساختمان را تقریبا در قرن پنجم قبل از میلاد برای الهه خود با نام آتِنا ساختند. به اعتقاد آنها آتنا نگه دارنده مردم شهر آتن بود. پارتنون در حقیقت جایگزین ساختمانی قدیمی تری شده بود که حالا ما به آن پارتنون قدیمی تر می گوییم. پارتنون قدیمی تر مهم ترین اثر معماری دوره هنر کلاسیک یونان در زمان جنگ ایران و یونان از بین رفته بود. آنچه امروزه از پارتنون قدیمی تر به جای مانده و همچنین مجسمه های سردر آن یکی از نقاط اوج هنر یونانی به حساب می آیند. ساختمان پارتنون نشانه دموکراسی در شهر آتن می باشد.

پارتنون تازه در پارک سده شهر نشویل

پارتنون نه تنها از زیباترین و باشکوه ترین ساختمان های جهان، بلکه از مهم ترین و بی نظیرترین آثار فرهنگی جهان نیز به شمار می رود در بسیاری از نقاط جهان سعی نموده اند چیزی شبیه به این بنا بسازند. نمونه آن، ساختمان پارتنون در پارک سده شهر نَشویل آمریکا است. در ساخت این ساختمان، حتی در کوچک ترین جزئیات هم از نمونه اصلی کپی برداری شده است. سازندگان این ساختمان با تهیه قالب هایی از روی ساختمان اصلی، ساختمان تازه را به همراه جزییات دقیق و مفصلش بنا نموده اند. مجسمه سیزده متری آتِنا نیز بازسازی و در این بنا کار گذاشته شده است. این مجسمه از هر نظر همانند نمونه اصلی بوده و در حال حاضر در موزه بریتانیا در شهر لندن نگه داری می شود.

مجسمه سیزده متری آتنا، پارتنون، آتن

ساختمان پارتنون پارک سده، در اصل برای برگزاری نمایشگاهی در سال 1897 میلادی ساخته شد و حالا به عنوان موزه در شهر نِشویل کاربرد دارد. در این موزه، مجموعه ای از آثار هنری به طور ثابت نگه داری شده و گاهی نمایشگاه های دوره ای در آن برگزار می شود.

منبع: الی گشت
انتشار: 18 فروردین 1401 بروزرسانی: 18 فروردین 1401 گردآورنده: game-kade.ir شناسه مطلب: 1950

به "تور یونان ارزان: تور یونان مقرون به صرفه: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان مقرون به صرفه: تور یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان: تور یونان: تور یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان مقرون به صرفه: تور یونان مقرون به صرفه: تور یونان: تور یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان: تور یونان مقرون به ص" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تور یونان ارزان: تور یونان مقرون به صرفه: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان مقرون به صرفه: تور یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان: تور یونان: تور یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان مقرون به صرفه: تور یونان مقرون به صرفه: تور یونان: تور یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان: تور مقرون به صرفه یونان: تور یونان: تور یونان مقرون به ص"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید