دانستنی های تغذیه ای دیابت

به گزارش بازیکده، مطالعات اخیر نشان داده اند که دارچین از طریق افزایش حساسیت انسولین می تواند به کنترل سطح قندخون کمک کند. تیمی از محققین انگلیسی به بررسی اثر دارچین بر کاهش قندخون در افراد دیابتی نوع 2 و غیر دیابتی پرداختند. در 2 بررسی دیده شد که دارچین در کاهش سطح قندخون نسبت به دارونما موثرتراست.

دانستنی های تغذیه ای دیابت

دانستنی های تغذیه ای دیابت

نویسنده: زهرا فرهناک

دارچین به کنترل سطح قندخون کمک می کند

مطالعات اخیر نشان داده اند که دارچین از طریق افزایش حساسیت انسولین می تواند به کنترل سطح قندخون کمک کند.

تیمی از محققین انگلیسی به آنالیز اثر دارچین بر کاهش قندخون در افراد دیابتی نوع 2 و غیر دیابتی پرداختند. در 2 آنالیز دیده شد که دارچین در کاهش سطح قندخون نسبت به دارونما موثرتراست.

در مطالعه دیگری کاهش درسطح قندخون ناشتا دیده شد. در آنالیز دیگری این کاهش تا مقدار 15 درصد بود. در مطالعه دیگری در افراد غیر دیابتی دارچین باعث کاهش 8/4 درصدی در قندخون شد. محققین نام کردند با وجود اینکه نقش دارچین به نام یک درمان ضد دیابت به هیچ نام بیان نمی گردد، ولی خواص کاهش دهنده قندخون و توانایی پاین آوردن قندخون بعد از مصرف غذا را دارد.

کتواسیدوز دیابتی با ضعیف شدن حافظه مرتبط است

بچه ها مبتلا به دیابت نوع 1 با سابقه کتواسیدوز به طور معنی داری حافظه ضعیف تری در به خاطر سپاری مطالب نسبت به بچه ها دیابتی که کتواسیدوز ندارند، دارند. والدین بچه ها مبتلا به دیابت نوع 1 اغلب متوجه مسائل حافظه ای بچه هاشان می شوند. والدین اشاره می کنند که بچه هاشان در حیطه یادگیری مسائلی دارند که ممکن است ناشی از دیابت باشد. اگرچه این مشکل حافظه اثر منفی بر روی IQ فرد ندارد.

این مطالعه بر روی 33 کودک که تجربه کتواسیدوز داشتند و 29 کودک دیابتی که کتواسیدوز نداشتند، انجام شد، بچه ها در گروه کتواسیدوز تست های عملکرد حافظه پایین تری نسبت به گروه دیگر (بدون کتواسیدوز) داشتند. بچه های که تجربه کتواسیدوز را قبل 7 سالگی داشتند، عملکرد حافظه ضعیف تری نشان دادند. در میان بچه های که یکبار کتواسیدوز داشتند، زمان طولانی کتواسیدوز مرتبط با عملکرد ضعیف تر در زمینه تست ها بود. در واقع زمان طولانی کتواسیدوز باعث آسیب بیشتر مغز می گردد و مداخله به موقع باعث کاهش آسیب مغزی خواهد شد.

72 درصد بچه های که در گروه کتواسیدوز بودند، کتواسیدوزشان در زمان تشخیص دیابت ثبت شده بود و 90 درصد اولین بار بود که دچارکتواسیدوز شده بودند.

نتایج مطالعه براهمیت پیشگیری از کتواسیدوز در بچه ها مبتلا به دیابت نوع 1 و اهمیت تشخیص به موقع دیابت نوع 1 قبل از پیشروی کتواسیدوز تاکید می کند.

همچنین در این آنالیز تاکید شده است که برنامه های آموزشی در سطح جامعه خصوصاً برای پرسنل مدارس و مراقبین بهداشتی در زمینه علایم اولیه دیابت نوع 1 در کاهش چشمگیرکتواسیدوز در آغاز دیابت، بسیار موثر باشد.

پانکراس مصنوعی در 11 بیمار به خوبی جواب داده است

آزمایش پانکراس مصنوعی که قندخون را پایش و انسولین و هورمون تنظیمی گلوکاگن را آزاد می کند، به بیماران دیابتی کمک کرده است تا سطح قندخون در آنها برای بیش از 24 ساعت نزدیک به سطح نرمال حفظ گردد.

این سیستم (پانکراس مصنوعی) به گونه ای طراحی شده که تقلیدی از مکاهمم طبیعی بدن برای کنترل قندخون بالا و همین طور قندخون پایین است. در آزمایش های قبلی طراحی سیستم به صورتی بود که فقط انسولین آزاد می کرد و برخی بیماران دچار هیپوگلیسمی های شدید می شدند. اضافه کردن دوز کمی از گلوکاگن (هورمون مترشحه از پانکراس که قندخون را افزایش می دهد) کمک کرد تا بر این مشکل غلبه کند.

این نخستین پانکراس مصنوعی می باشد که در طراحی آن هم از انسولین و هم از گلوکاگن استفاده شده است. این آنالیز بر روی 11 بیمارانجام شد که حتی بعد از خوردن 3 وعده غذایی با کربوهیدرات بالا کنترل قندخون خوبی داشتند.

در دستگاه های مانیتورمداوم گلوکز نظیر پمپ انسولین، باز خطر هیپوگلیسمی در بیمار وجود داشت، درحالی که در پانکراس مصنوعی طراحی شده به دلیل آزاد شدن گلوکاگن این مشکل رفع شده است. در افراد دیابتی نوع 1، هورمون گلوکاگن به درستی عمل نمی کند. افزودن این هورمون به پانکراس مصنوعی توانسته است تعادلی بین کاهش و افزایش قندخون به وجود آورد و باعث کنترل بهتر قندخون بیمار گردد.

طراحی پانکراس مصنوعی به گونه ای است که به طور مداوم قندخون فرد آنالیز می گردد و اینکه چه زمانی نیاز به دوز انسولین یا گلوکاگن دارد، محاسبه می گردد. با این حال پیچیدگی های زیادی در راه درمان افراد دیابتی وجود دارد.

غلات کامل خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را کاهش می دهند

مصرف برنج قهوه ای و غلات کامل می تواند منجربه کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 گردد. محققین در یک آنالیز بر روی 200 هزار شرکت کننده، غذای مصرفی افراد را برای 2 تا 4 سال ارزیابی کردند. در آغاز مطالعه، هیچ یک از شرکت کنندگان دیابت یا بیماری قلبی نداشتند، اما در طی سال های پیگیری تقریباً 10 هزار مورد نو دیابت نوع 2 شناسایی شد.

نتایج آنالیز غذایی افراد نشان داد، در کسانی که 5 واحد یا بیشتر برنج سفید در هفته مصرف می کنند، نسبت به کسانی که کمتر از1 واحد در ماه از آن مصرف می کنند، 17 درصد احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 بیشتراست. همچنین دیده شد در افرادی که 2 واحد یا بیشتر برنج قهوه ای در هفته مصرف می کنند، نسبت به کسانی که کمتر از 1 واحد در ماه از آن مصرف می کنند، 11 درصد احتمال ابتلا به دیابت کمتر است.

با توجه به نتایج مطالعه، محققین تخمین می زنند که مصرف و جایگزینی 50 گرم برنج قهوه ای در روز به جای برنج سفید، با 16 درصد کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 مرتبط می باشد. حال اگرجایگزین را با غلات کامل به نام یک گروه انجام دهیم (یعنی دریافت غذایی از گروه غلات به صورت غلات کامل و سبوسدار باشد)، احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 به مقدار 36 درصد کاهش می یابد.

تاثیر رژیم مدیترانه ای در دیابت نوع 2

در یک مطالعه کنترل شده تصادفی، 108 فرد که به تازگی دیابت نوع 2 در آنها تشخیص داده شده بود، تحت رژیم مدیترانه ای قرار گرفتند. 157 فرد هم براساس توصیه های انجمن قلب آمریکا بر روی رژیم کم چرب قرار گرفتند.

رژیم مدیترانه ای غنی از سبزیجات و غلات کامل بود، گوشت قرمزخیلی کم و 50 درصد کالری از کربوهیدرات پیچیده و 30 درصد کالری هم از چربی بود (به طورعمده روغن زیتون)، رژیم کم چرب غنی ازغلات کامل، 30 درصد کالری از چربی و فقط 10 درصد از چربی اشباع بود.

در هر دو رژیم دریافت انرژی برای مردان 1800 کیلوکالری در روز و برای زنان 1500 کیلوکالری در روز بود و هر دو گروه توصیه های یکسانی برای افزایش فعالیت بدنی دریافت کردند. بیمارانی که به تازگی تشخیص دیابت نوع 2 درموردشان داده شده بود، به طور میانه محدوده سنی 52 سال داشتند. نیمی مرد و نیمی زن بودند. نمایه توده بدنی حدود kg /m2 30وA1c 717 درصد داشتند. افراد به مدت 4 سال (برای تعیین نتایج اولیه زمان معرفی و آغاز دارو درمانی) مورد آنالیز بودند. طبق پروتکل، دارو درمانی زمانی آغازمی شد که A1c در دو دوره پیاپی 3 ماهه بالای 7 درصد بود. مقدار گیری های ثانویه شامل تغییر در وزن، کنترل گلیسمیک، سطح لیپید و فشارخون بود.

درانتهای کارآزمایی، 44 درصد افرادی که رژیم مدیترانه ای داشتند، در مقایسه با 70 درصد که بر روی رژیم کم چرب بودند، نیاز به دارو درمانی داشتند. هر دو گروه کاهش وزن داشتند و در گروه رژیم مدیترانه ای این کاهش به طور معنی داری در سال اول بیشتر بود. سایر شاخص های کنترل گلیسمیک (تغییر در سطح A1c، گلوکز پلناما، انسولین سرم، حساسیت انسولینی و آدیپونکتین) در گروهی که رژیم مدیترانه ای دریافت کرده بودند وضع بهتری داشت. همچنین افزایش HDL و کاهش تری گلیسیرید به طورمعنی داری در گروه رژیم مدیترانه ای بیشتر بود.

منبع:نشریه دنیای تغذیه، شماره 98.

منبع: راسخون
انتشار: 11 مهر 1400 بروزرسانی: 11 مهر 1400 گردآورنده: game-kade.ir شناسه مطلب: 1746

به "دانستنی های تغذیه ای دیابت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دانستنی های تغذیه ای دیابت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید