مینو محرز: اگر به موقع واکسن نرسد همه چیز به نقطه اول برمی شود

به گزارش بازیکده، این هفته نوبت به تزریق دز دوم واکسن کرونا در ایران رسید؛ روز هایی که بسیاری انتظارش را می کشیدند، اما حالا این افراد در تماس با مراکز واکسیناسیون با یک پاسخ روبرو می شوند؛ واکسن نداریم، بعدا بیایید.

مینو محرز: اگر به موقع واکسن نرسد همه چیز به نقطه اول برمی شود

به گزارش خبرآنلاین، بسیاری از شهفرایندان در چند روز گذشته در فضای مجازی از تجربیتشان در نبود دز دوم واکسن کرونا نوشتند و به این موضوع اعتراض نموده اند، حتی به نظر می رسد به بعضی از آن ها پیشنهاد شده است که دز دوم واکسن دیگری تزریق نمایند. این مسئله به وسیله بعضی از مسئولان وزارت بهداشت هم تایید شده است و آن ها انگشت اتهام را به سمت کشور هایی می گیرند که هنوز واکسن ارسال ننموده اند.

عاطفه عابدینی، دبیر کمیته علمی کشوری کووید-19 در این رابطه گفته بود: وزارت بهداشت تمام سعی خود را می نماید که برای کسانی که دز اول را دریافت کردند، دز دوم واکسن را تهیه نموده و در دسترس قرار دهد. هرچند که مسائلی وجود دارد و واقعیت این است که وزارت بهداشت در این زمینه مسائلی دارد، اما تمام سعی شان این است که بتوانند به موقع دز دوم را تهیه نمایند..

اما اگر این اتفاق رخ ندهد و دز دوم به زودی تهیه نگردد، احتمالا افراد دوباره باید فرایند واکسیناسیونشان را از ابتدا آغاز نمایند.

مینو محرز، محقق تیم پژوهش واکسن کووایران برکت، در این رابطه می گوید: اگر مثلا قرار باشد دز دوم واکسنی چهار هفته بعد تزریق بگردد، اما این به هر علتی رخ ندهد، واکسیناسیون آن فرد باید دوباره از اول آغاز گردد. این یعنی ممکن است کلا واکسیناسیون اجرا شده لغو گردد و از اول آغاز گردد، چون مثلا واکسنی وجود دارد که باید سه ماه بعد تزریق گردد و یک واکسن دیگر باید چهار هفته بعد تزریق گردد. فاصله زمانی تزریق دز دوم واکسن ها به طور کلی فرق می نمایند.

همین موضوع باعث شده است که بعضی از مسئولان وزارت بهداشت به فکر تزریق ترکیبی واکسن ها هم بیافتند و از سناریویی بگویند که در دز دوم واکسن دیگری تزریق گردد.

عابدینی در این رابطه گفته بود: یکسری مطالعات در جهان هست که دارند ترکیب واکسن ها را استفاده می نمایند. زیرا فکر می نمایند که شاید ایمنی در این صورت بیشتر ایجاد می گردد. به اسم مثال فایزر و آسترازنکا در مطالعه ای به صورت میکس داده شده است و حتی مطالعات دیگری هم در جریان است، اما از نظر علمی شاید بتوانیم از پلتفرم های یکسان، واکسن را جایگزین کنیم. به اسم مثال واکسن سینوفارم که از یک ویروس کشته شده و غیرفعال شده است، شاید بتوان واکسن دوز دوم را با واکسنی که از همین پلتفرم استفاده نموده، جایگزین کرد..

اما همچنان مطالعات علمی به نظر قطعی درباره تزریق ترکیبی واکسن کرونا نرسیده اند.

گفت وگوی مینو محرز، محقق تیم پژوهش واکسن کووایران برکت درباره این اتفاق را بخوانید:

خانم دکتر محرز تزریق دز دوم واکسن کرونا با چه مسائلی روبرو شده است؟

مطالعه ای در این رابطه در آمریکا اجرا شده است و این موضوع که دز دوم یک واکسن دیگر تزریق گردد باید بیشتر آنالیز بگردد و من نمی دانم این اقدام تاثیر می گذارد یا نه. محققان معتقد هستند که دز سوم به بعد را می توان یک جور دیگری تزریق کرد، اما درباره تزریق واکسنی دیگر در دز دوم مطالعاتی باید انجام و نتیجه معین بگردد.

اما شنیده ها از بعضی مراکز واکسیناسیون نشان می دهد که به بعضی شهفرایندان بخاطر نبود واکسن، پیشنهاد شده است که دز دوم واکسن دیگری تزریق نمایند، این کار درستی است؟

من نمی دانم، قاعدتا کمیته واکسن تصمیم گرفته که چنین اتفاقی رخ بدهد. وقتی واکسنی وجود ندارد، چاره ای نیست و باید یک واکسن دیگر تزریق نمایند. روتین کار در همه کشور ها به این شکل است که همان واکسنی که قبلا تزریق شده در دز دوم تزریق بگردد، اما الان واکسن ندارند.

اگر وزارت بهداشت چنین نظری دارد، پس گویا این کار اشکالی ندارد. بهتر است این سوال را از خود وزارت بهداشت بپرسید.

شما از نظر پزشکی و تخصصی در این رابطه چه نظری دارید؟

الان تحقیقاتی که در کشور های دیگر اجرا شده نشان می دهد که تزریق یک واکسن متفاوت برای دز دوم چندان اشکالی ندارد، اما آن ها برای واکسن های خودشان این مطالعات را انجام داده اند و با این وجود هم هنوز به یک نتیجه قاطع نرسیدند که امکان انجام چنین کاری وجود دارد یا نه.

بالاخره وزارت بهداشت یک کمیسیون واکسیناسیون دارد و تصمیم گیری با آن هاست. اگر می گویند برای دز دوم واکسن دیگری تزریق کنید و برای این کار حرف علمی دارند اشکالی ندارد. بالاخره از این که هیچ واکسنی تزریق نگردد بهتر است و این کار در هر صورت مسئله ای ایجاد نمی نماید.

اما آیا این کار ایمنی ایجاد شده ناشی از واکسیناسیون را کاهش نمی دهد؟

نمی دانیم و بستگی به نوع واکسن ها پاسخ به این سوال فرق دارد. اگر دو واکسن از نظر ساختاری مشابه هم باشند، قاعدتا نباید اشکالی ایجاد نگردد. اگر نوع واکسن ها متفاوت باشد باید مطالعات بیشتری انجام داد و من در این حد نمی دانم که این کار شدنی است یا نه.

از سمتی زمان تزریق دز دوم واکسن ها فرق دارد، این موضوع مسئله ای ایجاد نمی نماید؟

دز دوم آسترازنکا سه ماه بعد باید تزریق بگردد، واکسن سینوفارم معمولا چهار هفته بعد تزریق می گردد و ... زمان های تزریق دز دوم واکسن ها با هم فرق می نمایند. به همین علت بهتر است که از خود مسئولان وزارت بهداشت این سوال را مطرح کنید تا معین بگردد ماجرا چیست.

خانم دکتر محرز، تزریق واکسن برکت از هفته دیگر آغاز می گردد. ممکن است که از این واکسن به اسم دز دوم استفاده بگردد؟

اگر اولین واکسن تزریق شده سینوفارم باشد، چون واکسن برکت از نظر ساختاری عین سینوفارم است می توان از آن به اسم دز دوم استفاده کرد. اگر واکسن اول نوع دیگری باشد، اتفاق خاصی رخ نمی دهد. اما ما می خواهیم این واکسنی که تزریق شده اثر داشته باشد. به همین علت تزریق دو واکسن با پلتفرم متفاوت، ممکن است که آن تاثیری را که انتظارش را داریم نداشته باشد.

واکسن برکت و سینوفارم هر دو از یک پلتفرم ویروس ضعیف شده هستند، آسترازنکا یک مکانیزم دیگر دارد و آدنوویروسی است و در نتیجه نوع آن واکسن داخلی یک میزانی فرق می نماید. اسپوتنیک هم مثل آسترازنکا است، البته نوع آدنوویروس های این دو فرق می نماید.

به همین علت اگر دز اول سینوفارم تزریق شده باشد، می گردد دز دوم از واکسن برکت استفاده کرد.

اگر در مدت مشخص شده به افراد واکسن تزریق نگردد چه اتفاقی رخ می دهد؟

اگر مثلا قرار باشد دز دوم واکسنی چهار هفته بعد تزریق بگردد، اما این علت به هر علتی رخ ندهد، واکسیناسیون آن فرد باید دوباره از اول آغاز گردد.

این یعنی ممکن است کلا واکسیناسیون اجرا شده لغو گردد و از اول آغاز بگردد، چون مثلا واکسنی وجود دارد که باید سه ماه بعد تزریق گردد و یک واکسن دیگر باید چهار هفته بعد تزریق بگردد. فاصله زمانی تزریق دز دوم واکسن ها به طور کلی فرق می نمایند.

این نابسمانی به وجود آمده دز تزریق دز دوم واکسن کرونا را چگونه می بینید؟

نمی دانم، اجرانماینده این کار وزارت بهداشت است و نظری نمی توانم بدهم. کشور های بزرگی که ایران از آن ها واکسن تهیه می کرد با موج های کرونا درگیر شدند و به همین علت شاید مسئولان وزارت بهداشت نتوانستند آن واکسن ها را در زمان معین شده تحویل بگیرند و نمی توانند این کار را انجام دهند.

البته قاعدتا نباید این اتفاق رخ بدهد و معمولا برای کسی که واکسن تزریق نموده دز بعدی نگه داشته می گردد، اما حالا این که چه اتفاقی اتفاق افتاده معین نیست.

یعنی برنامه ریزی ها می توانست بهتر باشد؟

شاید مثلا آن شرکتی که قرار بوده دز دوم واکسن را از آن تهیه کنیم الان نمی تواند این دز دوم را به دست ایران برساند و یا صادرات واکسیناسیونش را متوقف نموده است تا به کشور خودشان برسند. واقعا الان تهیه واکسن از یک کشور دیگر کار سختی است.

فکر می کنید با این اتفاقات واکسیناسیون عمومی در ایران تا سرانجام سال انجام می گردد؟

اگر مجوز بدهند و واکسن های فراوری شده در داخل یک میزانی به یاری بیایند و با وجود پشتوانه اوضاع بهتر می گردد. بعلاوه یک میزان واکسیناسیون سرعت بیشتری بگیرد. امیدوارم همه این مسائل به زودی رفع بشوند و دسترسی مردم به واکسن کرونا بیشتر بگردد.

منبع: فرارو
انتشار: 11 مرداد 1400 بروزرسانی: 11 مرداد 1400 گردآورنده: game-kade.ir شناسه مطلب: 1676

به "مینو محرز: اگر به موقع واکسن نرسد همه چیز به نقطه اول برمی شود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مینو محرز: اگر به موقع واکسن نرسد همه چیز به نقطه اول برمی شود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید